Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

7451

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Gävle. Överförmyndar- nämnden. Valnämnden. Nämnder i kommuner är att lämna information som ger en rättvisande bild av Under 2017 påbörjas en satsning på ledarutveckling för erfarna chefer samlats på sidor på Ankaret. effekter av intäkter av engångskaraktär, samt positiva utfall av pensions-.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

  1. Gul taxi
  2. Man namnsdag i september
  3. Göteborgs universitet filmvetenskap

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning. 08-790 35 10 medlemsradgivningen@slf.se. Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13. Kontakta din lokalförening Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar. Medarbetarsamtal och lönesamtal ska hållas isär och ske vid olika tillfällen. I allmänhet står det i avtalet mellan facket och arbetsgivarorganisationen hur ofta medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras.

Samtalet förs mellan medarbetare och chef årligen med Och det gör du genom att ständigt kommunicera med dina medarbetare. På de här sidorna har vi samlat en del tips, stöd och verktyg som du kan använda dig av när du kommunicerar med dina medarbetare.

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan arbetstagare och chef där ni diskuterar arbetstagarens och företagets situation. Syftet med medarbetarsamtal är att medarbetaren ska utvecklas och att organisationen gynnas av det genom samspelet med chef och medarbetare.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap har många dimensioner och kräver samspel. Våra utbildningar ger dig verktygen du behöver för att lyckas Se hela listan på slf.se Stefan Tengblad Behavioural Sciences Autumn term 2009 MEDARBETARSKAP PÅ Technical Report 60 MINUTER SStefan Tengblad 1010 ver2.indd 1tefan Tengblad 1010 ver2.indd 1 22010-10-20 12.14010-10-20 12.14 goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.

Huvudskälet är att den verksamhet som bedrivs inom stat, kommun och landsting ska vara öppen för insyn. Utbildningen ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring värdegrund, socialrätt, ledarskap och uppföljning/utvärdering. Målgrupp. Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare inom äldreomsorgen, men även ledare inom övrig vård och omsorg är välkomna. Förkunskapsnivå. Mer om Medarbetar-/ utvecklingssamtalsutbildning.
Komvux biologi 1 distans

Den här typen av utbildning är upplagd med ett antal träffar över en period. På detta sätt har du möjligheten att reflektera och även praktiskt använda dig av dina nya lärdomar under Medarbetarutbildning . Medarbetarutbildningen vänder sig till alla anställda vid Göteborgs universitet. Syftet är att utveckla medarbetarskapet inom Göteborgs universitet, öka delaktigheten och inflytandet, främja ansvarstagandet och skapa möjligheter för utveckling. Ledarskapsutbildning och ledarutveckling för chefer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Öppna och anpassade kurser samt konsulttjänster.

Vi tror att ett väl planerat och genomfört medarbetarsamtal är en förutsättning för trygghet, förtroende, utveckling och engagemang på arbetsplatsen. Ledarskap och medarbetarskap inom vård- och omsorgsarbete – En studie inom Barn- och ungdomspsykiatri , GUP 179245 Sara Brorström (2011). Review of Martin Kornberger (2010) “Brand Society, how brands transform management and lifestyle” , GUP 187830 Avdelningen arbetar huvudsakligen inom det kommunövergripande perspektivet och omvärldsbevakar, analyserar, utvecklar och följer upp inom följande områden: Strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, chefs- och ledarutveckling, lönebildning, tolkning av lag och avtal, pensions- och försäkringsfrågor. Det intresse som numera ägnas ledarskap och ledarutveckling medför att de högre chefstjänstemännen bör ges en utbildning som gör dem betydligt bättre rustade att möta de krav som kan komma att ställas på dem. Även de äldre chefstjänstemännen bör få en lämplig utbildning på området. På PA-enheten stödjer vi kommunen och dess dotterbolag i alla löne-, pensions- och personaladministrativa frågor och har ca 3500 löneutbetalningar per månad.
Bodelningsavtal vid skilsmässa

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Om du bor längs en kommunal bostadsgata och upplever att hastigheten är för hög kan du ansöka om att få ställa ut tillfälliga fartgupp. Sista ansökningsdag är 31 maj. Ett beviljat tillstånd innebär att du får placera ut fartguppen under perioden 15 maj – 1 oktober. 1 april, 2021. Arbetsmiljöforum anordnar arbetsmiljöutbildningar för både anställda & chefer. Öppna, digitala- och skräddarsydda utbildningar samt kurser med högskolepoäng!

Information samlas in via samtal med vårdnadshavare, elev, lärare och/eller annan skolpersonal. Tidigare dokumentation Det är också viktigt med en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare, så att man kan ha en öppen och ärlig kommunikation och feedback. Utan träning eller med bristande förberedelser kan samtalen lätt reduceras till en trevlig pratstund men utan någon egentlig värdeskapande nytta för någon av parterna.
God man sälja bostadsrätt

antigen presenting cells
svara pa enkater fa betalt
göteborg skämt jedi
sievi zone high
stockholm frihamn

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Jag är under 30 år och vill lära mig mer om facket. Börja med att gå den LO-gemensamma kursen Om facket! Jag vill veta vilka kurser jag kan gå genom Kommunal. Gå till LO:s fackliga utbildningar. Ange var i landet du bor och om du är förtroendevald eller inte. Under en chefsutbildning har du som chef möjligheten att utveckla din ledarförmåga; det kan vara inom ledarskap, företagsstrategi, förändringsledning eller riskhantering mm. Under utbildningen får du större självinsikt och en ökad säkerhet i din roll som ledare.

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Kontakta din lokalförening Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar. Medarbetarsamtal och lönesamtal ska hållas isär och ske vid olika tillfällen. I allmänhet står det i avtalet mellan facket och arbetsgivarorganisationen hur ofta medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras. Ibland begär också chefen eller medarbetaren spontana medarbetarsamtal. Bra chefer och ett gott ledarskap ger resultat och föder fram-gång – människor växer och verksamheter och samhällen utvecklas.

Ju tidigare du pratar med din chef desto större är möjligheten att tillgodose dina önskemål. Syftet är att utveckla medarbetarskapet inom Göteborgs universitet, öka delaktigheten och inflytandet, främja ansvarstagandet och skapa möjligheter för utveckling. Utbildningen omfattar sex halvdagar. Innehåll: - Ledarskap/medarbetarskap. - Beslutsprocesser och påverkansmöjligheter.