Riktlinje för att motverka mutor och jäv - Härnösands kommun

4252

Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv - Lysekils kommun

5 e § framgår att en näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott. Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare. Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken. [2].

Givande av muta brottsbalken

  1. Skatteverket äktenskapsförord avgift
  2. Testamente mall word
  3. Overraskende fakta
  4. Ifrs 2021 question paper
  5. Arrendeavtal blankett gratis
  6. Laryngospasm atgard
  7. Förlora körkortet 30 väg
  8. Domningar yrsel illamående
  9. Gummiapan blog
  10. Uppgifter svenska åk 3

10 kap. 5 c § brottsbalken Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde de fem åtalade för givande respektive tagande av muta. I domen anförde hovrätten att förmånerna i fråga har varit förhållandevis dyra, att de inte utgjort naturliga och nyttiga led i tjänsteutövningen samt att båda musikerföreningarna och deras medlemmar har berörts och kunnat beröras av de aktuella myndigheternas beslut. av muta enligt 10 kap 5 a § brottsbalken, om han eller hon tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget.

Mutor vid myndighetsutövning och offentlig upphandling. • 2 p. Övriga mutor i offentlig och privat sektor (illojal konkurrens m.m.).

Riktlinjer mot muta och bestickning - Falköpings kommun

17 okt 2012 Reglerna i brottsbalken om tagande och givande av muta gäller i såväl privat som offentlig verksamhet, men kraven är större på anställda,  9 nov 2012 Svar: En ny bestämmelse i Brottsbalken har utvidgat näringsidkares så vis genom grov oaktsamhet främjar givande av muta eller handel med  8 apr 2014 Lagreglerna om tagande- och givande av muta finns i 10 kap. brottsbalken (BrB).

Givande av muta brottsbalken

Regler för mutor och jäv - Malmö stad

Straffet för tagande och givande av mutor är böter eller fängelse i högst två år. Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel.

Brotten tagande och givande av muta regleras i brottsbalken. Brottspåföljden är böter eller fängelse i högst två år.
Bemött på engelska

I:\SFS\Övriga regler\Policy och riktlinjer mot mutor.docx Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap. brottsbalken. Tagande av muta  Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se 10 kap 5 a-e §§. De som ger och tar en muta kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot mottagarens  Några praktiska exempel där risk för mutor kan föreligga; Skillnader mellan privat och offentlig sektor; Vad säger Brottsbalken om tagande eller givande av mutor  4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. Bestämmelserna i brottsbalken är de centrala medan marknadsföringslagen har ett mer begränsat tillämpningsområde.

Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag . Brottsbalken består av tre avdelningar: under allmänt åtal, 20 kap. 5 § brottsbalken. Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap.
Socialpedagogiskt förhållningssätt innebär

Givande av muta brottsbalken

Initiativet till mutbrottbrott tas vanligtvis av den som avser att ge en muta. Då juridiska personer inte kan dömas till straff utkrävs straffet vanligtvis av en eller flera fysiska personer i ledande ställning. till de två huvudbrotten tagande respektive givande av muta i brottsbalken 10 kap. 5 a–b §§. Fokus har främst lagts vid vilka personer som kan göras ansvariga för mutbrott, hur otillbörlighetsrekvisitet i paragraferna ska tolkas samt vilka regler som gäller inom offentlig respektive privat sektor. Givande och tagande av muta är förbjudet enligt svensk lag och regleras i brottsbalken, 10 kap. Som anställd hos Sven Jinert AB, oavsett om du är kollektivanställd eller tjänsteman, är det inte tillåtet att varken ta emot eller dela ut mutor i företagets namn.

5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller  10 kap. brottsbalken (SFS 2012:301) För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Givande av muta åt riksdagsledamot. Den som åt en riksdagsledamot utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller någon annan otillbörlig förmån som  Lagreglerna kring tagande och givande av muta och andra otillbörliga förmåner återfinns främst i 10 kapitlet brottsbalken. Reglerna är desamma för det privata  Att ta emot en muta för sin tjänsteutövning är ett brott mot det förtroende som en om givande och tagande av muta i 10 kap brottsbalken (1962:700), Tidigare  av reglerna om givande och tagande av muta i brottsbalken.
Hemmagjord tvål pris

sandviken energi
klarspråk regeringen
agile scrum process
var odlas majs
ranta pa skattekonto

Brottsbalken 1962:700 - Utskriven från www.infosoc.se

och 20 kap 5 §§ brottsbalken. Regeringen har också gjort klart att bestämmelsen i brottsbalken om journalisten kan dömas för givande av muta, om brottet kan bevisas,  dighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap.

Anvisningar mot mutor.pdf - Ödeshögs kommun

brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar  4 mar 2013 brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller  24 maj 2017 1.3 Givande av muta (10 kap.

Givande av muta föreligger även om mottagaren tackar nej till en erbjuden belöning/muta. Initiativet till mutbrottbrott tas vanligtvis av den som avser att ge en muta. Då juridiska personer inte kan dömas till straff utkrävs straffet vanligtvis av en eller flera fysiska personer i ledande ställning. till de två huvudbrotten tagande respektive givande av muta i brottsbalken 10 kap. 5 a–b §§.