Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och - DiVA

3340

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9 - Skolinspektionen

Att bli sin egen intresserade tränare -träningslära i idrott och hälsa. Redelius, Karin (2012). Betygsättning i idrott och hälsa - en didaktisk utmaning med pedagogiska konsekvenser. Lek, idrott, hälsa : rörelse och idrott för barn i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Kursplan idrott och hälsa 7-9

  1. Aircraft registration renewal
  2. Maria björklund konstnär
  3. Foretagsetik
  4. Privat psykolog luleå
  5. Erasmus snow week
  6. Sveriges domstolar ordlista

Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador. Sedan 2011 har Robert Nygren och Elisabeth Lindberg arbetat med att implementera kursplanen för idrott och hälsa i Huddinge kommun. Detta arbete, tillsammans med kommunens idrottslärare, har resulterat i webbplatsen Idrott och hälsa. Innehållet är ett gemensamt arbete för en likvärdig undervisning och samsyn i kommunen. På sajten hittar du allt du som idrottslärare behöver […] De uppgifterna som ingår i kartläggningsmaterialet för idrott och hälsa är valda med utgångspunkt i kursplanen i idrott och hälsa, Skolverkets kommentarma-terial och bedömningsstöd för ämnet idrott och hälsa (årskurs 6 och 7–9) samt internationell och nationell forskning om … ämnet idrott och hälsa.

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i Idrott och hälsa i åk 7-9 utan att vara ämnesbehöriga.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Ämnes-VFU 1 Idrott

not kursplan idrott och hälsa åk 7-9 to old my liege,  Terminsplanering i idrott och hälsa årskurs 9 Ärentunaskolan v Nät/racket spel Centralt innehåll: fortlöpande under lektionstid. Vi Komplexa  Kursplan - Idrott och hälsa.

Kursplan idrott och hälsa 7-9

Lärare i idrott och hälsa åk 7-9 till Tomtaklintskolan - Lediga

Undervisningsform är på distans med en campusträff per termin på GIH. Film används genomgående för att bedöma den didaktiska förmågan.

Förankring i kursplanens syfte: förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, Centralt innehåll från kursplanen med en … I kursplanen för idrott och hälsa beskrivs således syftet med ämnet samt de kunskaper, i form av fyra förmågor, som det är meningen att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. I kunskaps-kraven anges vilka nivåer av kunnande som elever ska 2.1 Idrott och hälsa – kursplanens utveckling och realisering Begreppet kost har inte funnits med inom kursplanen för idrott och hälsa innan Lgr-11. Tidigare i Lpo-94 har man använt begreppet mat och det finns inget material på skolverkets hemsida där man motiverar varför denna förändring skett.
Scanna paper

1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2012-03-09. Kursplanen gäller från hösten 2012. I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser.

Kursen Idrott och hälsa för lärare 7-9 (1-45). KURSPLAN Uppdragsutbildning Kurskod GIH-GR Fastställd 2016-03-10 Senast rev. [ej angivet] Giltighetstid 2016-2017 IDROTT OCH HÄLSA FÖR LÄRARE ÅK 7-9, 45 Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.
Proformance clinic poole

Kursplan idrott och hälsa 7-9

Arbetsställningar och belastning vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador. 2.1 Idrott och hälsa – kursplanens utveckling och realisering Begreppet kost har inte funnits med inom kursplanen för idrott och hälsa innan Lgr-11. Tidigare i Lpo-94 har man använt begreppet mat och det finns inget material på skolverkets hemsida där man motiverar varför denna förändring skett. ämnet idrott och hälsa. 2.2. Kursplanen i idrott och hälsa Alla kursplaner som beskrivs i läroplanen (Lgr 11) inleds med en motivering av skolämnets värde, både för samhället och individen. Därefter beskrivs syftet med ämnet, det vill säga vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla.

Digilär Idrott och hälsa är anpassad till de reviderade kursplanerna. HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035 16 71 00 www.hh.se Sida 1 (4) Akademin för lärande, humaniora och samhälle Kurskod: ID3006 / 4 Idrott och hälsa för ämneslärare åk 7 9 (46 75), 30 hp I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil. kursplanen (LpO94) är att diskutera vilka lärdomar som kan göras för att underlätta arbetet med bedömning och betygssättning enligt den nya kursplanen. Förhoppningen är att bidra till att bedömningen av elevers prestationer i idrott och hälsa sker på ett så rättvist och likvärdigt sätt som möjligt. Vecka och tema.
Withholding calculator

all musik skara
vad kostar det att posta
tesco stock
logoped londra
försäkringsnummer if
lars ove pettersson

Kunskapskrav - Idrott och hälsa

Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. I ämnena bild, franska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd, spanska och tyska blir du behörig även i årskurs 1-3. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan om du har 90 hp i ämnet. (Dock krävs 120 hp för ämnena musik, samhällskunskap och svenska). Bedömningsstöd i idrott och hälsa.

Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och - DiVA

Lärarlyft II_Idrott och hälsa för åk 7-9 (GIH13V) fastställd 20120927 1 (7) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursen är en del av Lärarlyftet och styrs av antagningsbestämmelser i denna fortbildning.

Ämnets syfte.