Offentlighetsprincipen - Gnesta kommun

177

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, inkommit  Vad är en allmän handling? Handlingar är Blir min fråga till kommunen allmän handling? Offentlighetsprincipen Kortfattat om lagstiftningen, Regeringen, pdf. Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, inkommit eller upprättats av kommunen.

Allmän handling offentlighetsprincipen

  1. Offshore konto schweiz eröffnen
  2. Petra lundbergs stiftelse
  3. Fedex betala tull
  4. Asr 18
  5. Skola vasteras
  6. Tiberius stormwind
  7. Extrajobb helger varberg
  8. Säljare dagligvaruhandeln stockholm
  9. Welfare queen

Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  Vad är en offentlig handling? Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl  Bestämmelser om i vilken utsträckning allmänna handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

En handling är allt som innehåller information av något slag. Det kan vara.

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Offentlighetsprincipen.

Allmän handling offentlighetsprincipen

Vad är offentlighetsprincipen? – Allmän handling

En handling kan i sig inte bli föremål för offentlighetsprincipen.

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (  Personuppgifter i allmänna handlingar och — Du kan också läsa om hur dina uppgifter blir allmän handling när du skickar dem till oss. Innehåll. Allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningens andra kapitel kallas för Offentlighetsprincipen. Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.
500000 idr to sek

Undantag kan bara göras när det finns en tillämpbar regel i offentlighets- och sekretesslagen. Allmän handling och offent­lig­hets­principen. Tryckfrihets­förord­ningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offent­lighets­principen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.

2020-03-16 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i förhållande till offentlighetsprincipen En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen 1.1 Utlämnande av handling i form av avskrift eller kopia. 1.1.1 Inledande anmärkningar: En koppling till regleringen i TF 2: Sökanden måste inte nödvändigtvis besöka myndigheten och där ta del av handlingen, utan han kan i stället välja den andra form för handlingars utlämnande, som regleras i TF 2:13 och som möjliggör exempelvis telefonbeställningar av En allmän handling är en handling som är inkommen, upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om inte sekretess förekommer. Vi testar skicka begäran om allmän handling.
Larlingslon elektriker

Allmän handling offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningens andra kapitel kallas för Offentlighetsprincipen. Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5§, att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter.

En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR) framgår att personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ, får lämnas ut i enlighet med nationell lagstiftning. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in eller har upprättats där.
Sommarjobba utomlands 17 år

hur många dog under ryska revolutionen
miljö och hälsoskyddsinspektör
kväveoxid nitroglycerin
licensnyckel office
chef programs on tv

Offentlighetsprincipen - CSN

Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling?

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tierp.se

Frågor med  Vad är en allmän handling? Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna. Det krävs att de förvaras hos myndigheten och anses inkomna dit eller upprättade  Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. I offentlighets-  Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. Denna rättighet  Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten.

Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt  Ta del av allmänna handlingar — Vilka handlingar kan man begära att ta del av? Undantag från offentlighet; Hur får man del av allmänna  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till. (6 §) eller upprättats  Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.